ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ«YouControl: Автозаповнення реквізитів»

Шановний користувач! Перед початком встановлення, копіювання або іншого використання Застосунку, уважно ознайомтеся з умовами цієї Угоди, що є стандартною формою договору приєднання та укладається в письмовій або іншій формі, передбаченій чинним законодавством України. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди, Ви не можете використовувати Застосунок. Встановлення, запуск чи інший початок використання Застосунку означає прийняття Вами пропозиції укласти Угоду, Вашу повну згоду з усіма умовами цієї Угоди та її належне укладення в порядку, передбаченому в частині 2 статті 642 Цивільного Кодексу України. Ця Угода є юридично обов'язковою, якщо Ви не згодні прийняти на себе її умови, Ви не маєте права встановлювати Застосунок і повинні видалити всі його компоненти зі свого комп'ютера.
Ліцензійна угода (далі — Угода) укладається між ТОВ «РУБІКОН АЙТІ» (далі — Ліцензіар) і користувачем (будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) комп’ютерної програми «YouControl: Автозаповнення реквізитів» (далі – Застосунок).
Наступні терміни вживаються у цій Угоди у наступних значеннях:
Застосунок – комп’ютерна програма «YouControl: Автозаповнення реквізитів» (як в цілому, так і її компоненти), виключні майнові права на яку на території, визначеній у п. 1.4 Угоди, належать Ліцензіару.
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. В порядку та на умовах, передбачених цією Угодою, Ліцензіар надає Користувачеві право використання Застосунку, яке реалізується шляхом встановлення (інсталяції) і запуску Користувачем Застосунку відповідно до його технічної документації та умов цієї Угоди.
1.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Застосунок в цілому, так і на його окремі компоненти. Застосунок ліцензується як єдина комп’ютерна програма, його компоненти не можуть бути розділені і використовуватися на різних комп'ютерах.
1.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Застосунку і діє протягом усього строку дії авторського права Ліцензіара на Застосунок, за умови належного виконання Користувачем умов цієї Угоди.
1.4. Ліцензіар надає Користувачеві право використання Застосунку на території України на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цією Угодою.
2. АВТОРСЬКІ ПРАВА
2.1. Застосунок є об'єктом авторських прав як комп’ютерна програма, які регулюються і захищені законодавством України і нормами міжнародного права.
2.2. Застосунок містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить Ліцензіару. Будь-яке використання Застосунку в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.
2.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами використання Застосунку, включаючи документацію до нього, необхідними для надання Користувачеві прав на використання Застосунку за цією Угодою.
2.4. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТОСУНКУ І ОБМЕЖЕННЯ
3.1. Ця Угода надає право встановлення (інсталяції), запуску і використання законно придбаної однієї копії застосунку в рамках його функціональних можливостей на одному комп'ютері.
3.2. Користувач має право, повідомивши Ліцензіара, одноразово поступитися (передати) свої права і обов'язки за цією Угодою іншому користувачеві в повному обсязі, крім передбаченого в цьому пункті Угоди права наступного відступлення (передачі) прав за цією Угодою іншим користувачам, що обмежує можливість повторної передачі прав за цією Угодою. Зазначена поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється за умови повної і беззастережної згоди нового користувача з усіма положеннями та умовами даної Угоди. Передаючи права на використання Застосунку, Користувач зобов'язується повністю знищити всі копії Застосунку, встановлені на комп'ютерах Користувача, включаючи резервні копії. Користувач зобов'язаний надати повні дані нового користувача для перереєстрації на нього прав використання Застосунку відповідно до цієї Угоди.Поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена опосередковано або через будь-яку третю особу.
3.3. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти будь-які файли придбаного Застосунку тільки у випадках, передбачених законодавством України.
3.4. Забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права.
3.5. Забороняється будь-яке використання Застосунку, що суперечить чинному законодавству України.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.
4.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Застосунку, навіть в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої особи.
5. ОБМЕЖЕННЯ
5.1. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання Технічної підтримки у вигляді консультування Користувача з питань, пов'язаних з функціональністю Застосунку, особливостями встановлення і експлуатації Застосунку на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем на умовах і протягом усього строку дії цієї Угоди, а також відповідно до чинного законодавства України без виплати додаткової винагороди.
5.2. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання та використання відповідно до цієї Угоди оновлень (нових версій) Застосунку протягом всього строку дії цієї Угоди з моменту набуття прав на використання Застосунку без виплати додаткової винагороди. Всі оновлення Застосунку є його невід'ємною частиною і використовуються виключно разом із Застосунком як єдина комп’ютерна програма в порядку, передбаченому в цій Угоді, якщо інші умови використання таких оновлень не будуть передбачені в окремому ліцензійному договорі.
5.3. Якщо при використанні Застосунку будуть виявлені помилки, Ліцензіар зобов'язується виправити їх в максимально короткі строки і випустити нову, виправлену версію Застосунку. Сторони погоджуються, що точне визначення строку усунення помилки не може бути встановлено, так як Застосунку тісно взаємодіє з іншими комп’ютерними програмами сторонніх розробників, операційною системою і апаратними ресурсами комп'ютера Користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.
5.4. У разі недотримання будь-якого з пунктів розділу 3 цієї Угоди, Користувач автоматично втрачає право на отримання оновлень (нових версій) Застосунку.
6. ДІЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ
6.1. Ця Угода укладена і тлумачиться відповідно до законодавства України.
6.2. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо використання Застосунку Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Користувача.
6.3. При розірванні цієї Угоди Користувач зобов'язаний припинити використання Застосунку повністю і знищити всі копії Застосунку, встановлені на комп'ютерах Користувача, включаючи резервні копії і всі компоненти Застосунку.
6.4. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який час, повністю видаливши Застосунок.
6.5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.
6.6. Ця Угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) Застосунку, що надаються Користувачеві протягом строку його дії, якщо тільки при оновленні Застосунку Користувачеві не буде запропоновано ознайомитися і прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Угоди.
6.7. При розірванні цієї Угоди сплачені кошти за використання застосунку не повертаються.
7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА
ТОВ «РУБІКОН АЙТІ»dtl.nocibur%40troppus